X-Road Europe

Projekti eesmärk oli luua veebileht x-tee tutvustamiseks Euroopa riikide ametnikele. X-Road Europe ise on Euroopa Liitu kuuluvate riikide organisatsioonide infosüsteemidele loodav suhtlusvõrgustik ehk veebiteenuste keskkond. Selle abil saavad erinevad infosüsteemid soovi korral omavahel turvaliselt ja standardiseeritult andmeid vahetada. X-Road Europe võimaldab luua uuenduslikke e-teenuseid riikides ning riikide vahel ehk piiriüleselt. X-Road Europe’i on võimalik kasutada kõikides eluvaldkondades (haridus, tervishoid, põllumajandus, julgeolek, keskkond, kultuur jne).

  • Klient: Riigi infosüsteemi Amet
  • Roll: Veebidisain
  • Arendaja: Märten Tootmaa
  • Aasta: 2013
  • www.x-road.eu
Avaleht X-Road Europe Kontakt